Båtklubben

Båtklubben startade 1978 och är en intresseförening för alla som gillar livet på sjön och som dessutom är medlem i fritidsföreningen Rörviks udde. Båtklubben är en intresseförening för båt- och sjöliv och ansvarar inte för bryggor och båtplatser.

Båtklubben är medlem i Roslagens Båtförbund och därmed också i Svenska Båtunionen (SBU) och tack vare det får alla som är medlemmar tidningen Båtliv. Dessutom ger vissa försäkringsbolag reduktion på båtförsäkringen. Att vara medlem kostar för närvarande 200 kr per år och familj.

Gemensamma festligheter brukar ordnas för både barn och vuxna. Där är det lek och glädje som gäller.

Om du vill bli medlem, kontakta då styrelsen via mejl: batklubben@rorviksudde.se

Ordförande: Per Isaksson, Midsommarstigen 8
Kassör: Bert Jonsson, Havsörnsstigen 25
Sekreterare: Annika Jonsson, Havsörnsstigen 25